• slidebg1
  • slidebg2
  • slidebg3
  • slidebg4
ข่าวประชาสัมพันธ์
# หัวข้อ ว/ด/ป
1. ปรับปรุงถนนบ้านนาโนเชื่อมบ้านหนองกุง 3 ธ.ค. 2561
2. ประกาศราคากลาง คสล.หมู่ที่ 10 17 ก.ย. 2561
3. ประกาศราคากลางหินคลุกหมู่ที่ 10 17 ก.ย. 2561
4. โครงการปรับปรุงถนนโดยลงลูกรังบ้านนาโนหมู่ที่ 9 จำนวน 2 สาย 11 ก.ย. 2561
5. ประกาศราคากลางอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 20 ส.ค. 2561
6. ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกบ้านหนองฮีหมู่ที่ 3 และบ้านป่างิ้วหมู่ที่ 4 7 ส.ค. 2561
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6,7,8 5 ก.ค. 2561
8. ร่องระบายน้ำพร้อมฝาปิดเส้นหอประปาหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12 26 มิ.ย. 2561
9. ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกบ้านโนนสิงห์ทองหมู่ที่ 5 จำนวน 2 สาย 18 มิ.ย. 2561
10. ปรับปรุงถนนบ้านหนองฮีหมู่ที่ 3 โดยลงหินคลุกจำนวน 2 สาย 1 มิ.ย. 2561
จดหมายข่าว
บริการประชาชน

หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.ขอนแก่น

หนังสือราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ภาพกิจกรรมล่าสุด