หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หินตั้ง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
     
  สภาพทั่วไป
 
อาชีพประชากร
ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ทำนา ทำไร ทำสวน) เช่น ไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง ส่วนอาชีพรองเลี้ยงสัตว์ รับจ้างทั่วไป
ภูมิประเทศ
ภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงสลับกับที่ลุ่ม เป็นแอ่งน้ำ
 
ภูมิอากาศ
ตำบลหินตั้งมีอากาศอยู่ในเขตร้อนชื้น แบ่งออกเป็น 2 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว
สถาบันและองค์กรทางศาสนา

วัด จำนวน 8 แห่ง

สำนักสงฆ์ จำนวน 2 แห่ง
 
การสาธารณสุขในตำบล

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล
  (หมู่ที่ 1 บ้านหินตั้ง ) จำนวน 1 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
ความปลอดภัยในตำบล

จุดตรวจ รปภ. หมู่บ้าน
  จำนวน 12 แห่ง/12 หมู่บ้าน

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
  จำนวน 12 แห่ง/12 หมู่บ้าน
 
การคมนาคม
ถนนสายหลัก ในเขตความรับผิดชอบของกรมทางหลวง คือ ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 23 (ถนนแจ้งสนิท) ซึ่งทางหลวงสายนี้จะไปจรดเขตอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม และทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2031 ต่อจากตำบลหินตั้ง ไปยังตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ ไปอำเภอหนองสองห้อง เส้นทางระหว่างหมู่บ้าน ตำบลใช้ถนนลูกรัง และถนนลาดยางของ รพช.
การศึกษาในตำบล
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง

โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

โรงเรียนบ้านหินลาด-นาโน ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

โรงเรียนบ้านสว่าง ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 2 แห่ง

โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม

โรงเรียนบ้านป่างิ้ว - หนองฮี (โรงเรียนขยายโอกาส) ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
มหาวิทยาลัย จำนวน 1 แห่ง
(มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น)
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 043-424-235