หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
     
  ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ขก 0023.5/ว 12060 แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนบริบาล (โอน 6-7 พ.ค.64) [ เอกสาร1 ]  [ 7 พ.ค. 2564 ]   
ขก 0023.5/ว 12008 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก้ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 ฯ  [ 7 พ.ค. 2564 ]   
ขก 0023.5/ว 12005 การโอนเงินจัดสรรงบฯ ปี 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)ไตรมาส 3)  [ 7 พ.ค. 2564 ]   
ขก 0023.5/ว 12002 การโอนเงินจัดสรรงบฯปี 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้พิการหรืออทุพพลภาพ เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวด 3 เพิ่มเติม  [ 7 พ.ค. 2564 ]   
ขก 0023.5/ว 12001 การโอนเงินจัดสรรงบฯปี 2564 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์เด็กเล็ก ไตรมาส 3(เดือนเม.ย.-มิ.ย. 64)  [ 7 พ.ค. 2564 ]   
ขก 0023.3/ว12006 การอบรม สัมมนาชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ผ่านระบบการประชุมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference)  [ 7 พ.ค. 2564 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 305
 
 
คู่มือประชาชน  
  SERVICE  
  คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อราชการ  
ศูนย์ดำรงธรรม
  รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง
พร้อมบริการประชาชนด้วยรอยยิ้ม พร้อมทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาตำบลตามนโยบายที่โปร่งใส เปิดรับความคิดเห็นและมีส่วนร่วมของประชาชน
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 043-424-235