หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
     
  ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ขก 0023.1/ว 26421 การเผยแพร่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540  [ 20 ต.ค. 2564 ]   
ขก 0023.1/ว 26420 การกำหนดที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของส่วนราชการให้สอดคล้องกับภาคผนวก 7 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564  [ 20 ต.ค. 2564 ]   
ด่วนที่สุด ที่ ขก 0023.3/ว 888 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลการรับวัคซีนโควิด-19 เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564  [ 20 ต.ค. 2564 ]   
ขก ๐๐๒๓.๑/๒๖๓๘๐ แนวทางการปฏิบัติในการรายงานข่าวหรือเหตุการณ์  [ 20 ต.ค. 2564 ]   
ขก 0023.3/ว 886 แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด  [ 20 ต.ค. 2564 ]   
ขก 0023.3/ว 26384 ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาติดตามและสอบถามการใช้จ่ายด้านการศึกษานักเรียนทุนเสมอภาค  [ 20 ต.ค. 2564 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 419
 
 
คู่มือประชาชน  
  SERVICE  
  คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อราชการ  
ศูนย์ดำรงธรรม
  รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง
พร้อมบริการประชาชนด้วยรอยยิ้ม พร้อมทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาตำบลตามนโยบายที่โปร่งใส เปิดรับความคิดเห็นและมีส่วนร่วมของประชาชน
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 043-424-235