หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
     
  ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ขก 0023.3/ว 11638 การสำรวจผู้ประกอบการที่จำหน่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ และให้คงงบประมาณสำหรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์  [ 17 พ.ค. 2565 ]   
ขก 0023.3/ว 11643 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕ พ.ศ. ๒๕๖๕  [ 17 พ.ค. 2565 ]   
ขก 0023.3/ว 11627 โครงการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาคาราเต้เพื่อความเป็นเลิศในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 17 พ.ค. 2565 ]   
ขก 0023.3/ว 11635 แจ้งการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดป้องกันล่วงหน้า PrEP ให้กับบุคลากรกลุ่มเสี่ยง ปีงบประมาณ 2565  [ 17 พ.ค. 2565 ]   
ขก 0023.3/11602 ขอให้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ ในการของบเหลือจ่าย  [ 17 พ.ค. 2565 ]   
ขก ๐๐๒๓.๓/ว ๑๑๔๒๐ มาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕  [ 12 พ.ค. 2565 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 552
 
 
คู่มือประชาชน  
  SERVICE  
  คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อราชการ  
ศูนย์ดำรงธรรม
  รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง
พร้อมบริการประชาชนด้วยรอยยิ้ม พร้อมทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาตำบลตามนโยบายที่โปร่งใส เปิดรับความคิดเห็นและมีส่วนร่วมของประชาชน
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 043-424-235