หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
     
  ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ขก 0023.3/ว24384 แจ้งผลการประเมินหอพัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  [ 22 ก.ย. 2563 ]   
ขก 0023.3/ว24387 เชิญประชุมเพื่อรับฟังการชี้เเจงหลักเกณฑ์การประเมินหอพักประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 22 ก.ย. 2563 ]   
ขก 0023.3/ว 24409 การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ]  [ 22 ก.ย. 2563 ]   
ขก ๐๐๒๓.3/ว 24421 ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563  [ 22 ก.ย. 2563 ]   
ขก 0023.1/831 การสำรวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วนตนเอง  [ 22 ก.ย. 2563 ]   
ขก ๐๐๒๓.3/ว 24386 การมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  [ 22 ก.ย. 2563 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 171
 
 
คู่มือประชาชน  
  SERVICE  
  คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อราชการ  
ศูนย์ดำรงธรรม
  รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง
พร้อมบริการประชาชนด้วยรอยยิ้ม พร้อมทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาตำบลตามนโยบายที่โปร่งใส เปิดรับความคิดเห็นและมีส่วนร่วมของประชาชน
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 043-424-235