หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
     
  ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ขก 0023.4/ว17676 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 10 ก.ค. 2563 ]    
ขก0023.3/ว17685 ขอความอนุเคราะห์เร่งรัด อปท.ดำเนินการปรับลดระยะห่างฯ  [ 10 ก.ค. 2563 ]    
ขก0023.3/ว17683 ขอความร่วมมือ อปท.ใช้งาน แอปพลิเคชั่น พ้นภัย  [ 10 ก.ค. 2563 ]    
ขก 0023.3/ว 603 การสำรวจความพร้อมของ อบต. ในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมของ อปท.  [ 10 ก.ค. 2563 ]    
ขก 0023.3/ว 602 คู่มือปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  [ 10 ก.ค. 2563 ]    
ขก 0023.3/ว 604 โครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา  [ 10 ก.ค. 2563 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 144
 
 
คู่มือประชาชน  
  SERVICE  
  คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อราชการ  
ศูนย์ดำรงธรรม
  รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง
พร้อมบริการประชาชนด้วยรอยยิ้ม พร้อมทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาตำบลตามนโยบายที่โปร่งใส เปิดรับความคิดเห็นและมีส่วนร่วมของประชาชน
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 043-424-235