หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
     
  ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ขก ๐๐๒๓.3/ว242  ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 [ เอกสาร1 ]  [ 3 มี.ค. 2564 ]   
ขก ๐๐๒๓.3/ว6202  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 2 (เดือนมีนาคม 2564)  [ 3 มี.ค. 2564 ]   
ขก 0023.3/ว 6201  การเร่งรัดก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 3 มี.ค. 2564 ]   
ขก 0023.3/ ว 6184  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผนดิน ปี 2564  [ 3 มี.ค. 2564 ]   
ขก 0023.3/ว 241  ประชาสัมพันธ์ Facebook Live แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ Covid-19 การตรวจเยี่ยม Online  [ 3 มี.ค. 2564 ]   
ขก 0023.4/ว 240  การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  [ 3 มี.ค. 2564 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 261
 
 
คู่มือประชาชน  
  SERVICE  
  คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อราชการ  
ศูนย์ดำรงธรรม
  รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง
พร้อมบริการประชาชนด้วยรอยยิ้ม พร้อมทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาตำบลตามนโยบายที่โปร่งใส เปิดรับความคิดเห็นและมีส่วนร่วมของประชาชน
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 043-424-235