หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
     
  ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ขก 0023.4/ว29612 การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง  [ 24 พ.ย. 2564 ]   
ขก 0023.5/ว29497 แจ้งเวียนระเบียบและหนังสือสั่งการ จำนวน 3 เรื่อง  [ 23 พ.ย. 2564 ]  
ขก 0023.4/ว29653 แต่งตั้งคณะทำงานการประเมนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 23 พ.ย. 2564 ]  
ขก 0023.4/ว29562 แนวทางปฏิบัติกรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ขอให้กรมการค้าต่างประเทศตรวจสอบการอนุญาตให้นำรถยนต์ใช้แล้วเจ้ามาในราชอาณาจักร  [ 23 พ.ย. 2564 ]  
ขก 0023.3/1003 กำหนดรหัสสถานศึกษาของ ศพด.ป่าแดงท่าเยี่ยม  [ 23 พ.ย. 2564 ]  
ที่ ขก 0023.1/ว 29509 ขยายเวลาการกำหนดที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของส่วนราชการให้สอดคล้องกับภาคผนวก 7  [ 23 พ.ย. 2564 ]  
 
   1      2      3     (4)     5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 447
 
 
คู่มือประชาชน  
  SERVICE  
  คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อราชการ  
ศูนย์ดำรงธรรม
  รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง
พร้อมบริการประชาชนด้วยรอยยิ้ม พร้อมทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาตำบลตามนโยบายที่โปร่งใส เปิดรับความคิดเห็นและมีส่วนร่วมของประชาชน
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 043-424-235