หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หินตั้ง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
     
  ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติหน่วยงาน
เดิมเขตปกครองของตำบลหินตั้ง เป็นของตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง ยกฐานะเป็นสภาตำบล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 และยกฐานะจากสภาตำบลเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540
ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง ตั้งอยู่เลขที่ 209 หมู่ที่ 1 ถนนแจ้งสนิท ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดขอนแก่น มีระยะทางห่างจากจังหวัดขอนแก่น ประมาณ 59 กิโลเมตร อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอบ้านไผ่ และมีระยะทางห่างจากอำเภอบ้านไผ่ ประมาณ 13 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 62.348 ตารางกิโลเมตร หรือ 77,935 ไร่
 
ตราสัญลักษณ์
 
องค์ประกอบโลโก้ คือมีองค์พระที่อยู่ใจกลางความอุดมสมบูรณ์ เจ้าปู่ภูเหล็ก เจ้าขุนป่าแดง
ที่เป็น สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองประจำตำบลหินตั้ง
 
จำนวนประชากร
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 8,249 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 4,146 คน คิดเป็นร้อยละ 50.26

หญิง  จำนวน 4,103 คน คิดเป็นร้อยละ 49.74
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,305 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 132.306 คน/ตารางกิโลเมตร
 
  อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองน้ำใส และตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
 
ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ต.หนองน้ำใส
ต.ในเมือง
อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ม.6
บ้านโนนทอง
ม.4
บ้านป่างิ้ว
ม.12
บ้านหนองไผ่
ม.3
บ้านหนองฮี
ม.5
บ้านโนนสิงห์ทอง
ม.1
บ้านหินตั้ง
ม.10
บ้านแก่นคำ
ม.2
บ้านโคกก่อง
ม.11
บ้านโคกก่อง
ม.8
บ้านสว่าง
ม.7
บ้านหินลาด
ม.9
บ้านนาโน
ต.นาโพธิ์
อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
 
  อาณาเขตติดต่อ
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 บ้านหินตั้ง 440 394 834 242
2 บ้านโคกก่อง 205 219 424 157
3 บ้านหนองฮี 389 359 748 228
4 บ้านป่างิ้ว 434 446 880 226
5 บ้านโนนสิงห์ทอง 291 255 546 147
6 บ้านโนนทอง 363 359 722 267
7 บ้านหินลาด 280 272 552 134
8 บ้านสว่าง 433 473 906 245
9 บ้านนาโน 191 175 366 97
10 บ้านแก่นคำ 317 305 622 158
11 บ้านโคกก่อง 488 494 982 220
12 บ้านหนองไผ่ 315 352 667 184
รวม 4,146 4,103 8,249 2,305