หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หินตั้ง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหินตั้ง
วิสัยทัศน์ อบต.หินตั้ง
“ หินตั้งน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจดี มีอนามัย ใฝ่ความรู้
สู่คุณธรรม มุ่งนำพัฒนากีฬา ชาวประชามีส่วนร่วม ”
1
2
3
 
 
 
 
Hintang
SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION
นายภัทรพงศ์ สถิตชล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง
 
กิจกรรม
กิจการสภา
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางแยกทางหลว [ 26 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 88 
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 บ้ [ 11 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 79 
ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข23-บ้านโนนทองห [ 3 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 70 
ร่างขอบเขตงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข23-บ้ [ 3 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 72 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอบต.หินตั้ง [ 21 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 126 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.หินตั้ง [ 22 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 149 
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง [ 15 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 158 
ประกาศร่างขอบเขตงานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง [ 15 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 187 
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [ 8 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 413 
ประกาศร่างขอบเขตงานการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1ตัน [ 1 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 506 
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [ 27 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 268 
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพานหะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล) [ 4 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 425 
ประกาศร่างขอบเขตงานจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล (รถยนต์ส่วนกลาง) [ 23 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 400 
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาล(รถกระบะ) [ 29 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 577 
ร่างขอบเขตงานจัดซื้อรถพยาบาล (รถกระบะ) [ 19 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 567 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาโนหมู่ที่ 9 [ 4 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 49 
ประกาศผู้ชนะโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไผ่หมู่ที่ 12 เส้นบ้านพ่อตู้ ดีแ [ 4 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 44 
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 1 [ 18 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 44 
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำบ้านโนนทองหมู่ที่ 6 เส้นบ้านสิบล้อ [ 18 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 45 
ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกเส้นลำห้วย [ 17 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 48 
ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงถนนขนส่งผลผลิตทางการเกษตรบ้านหนองฮีหมู่ที่ 3 [ 15 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 55 
ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงถนนบ้านโคกก่องหมู่ที่ 11เส้นนานายชะอุ [ 15 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 43 
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสว่างเชื่อมบ้านโคกก่องม.11 [ 10 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 43 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนขนส่งผลผลิตทางการเกษตรบ้านโคกก่องม.11เส้นไปลำห [ 20 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 63 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนนบ้านหินตั้งม.1และบ้านนาโนม.9 [ 28 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 56 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คสล.ม.5เส้นไปดอนปู่ตาและเส้นรอบวัด [ 28 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 55 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนขนส่งผลผลิตทางการเกษตรม.6 [ 28 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 56 
ประกาศผู้ชนะการเสนอวางท่อลอดเหลี่ยมม.5 [ 26 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 54 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนม.10 เส้นหลังวัด [ 22 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 59 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนน คสล.ม.12เส้นหลังบ้านพ่อโฮม [ 20 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 55 
   
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
ดูทั้งหมด
สถานที่สำคัญ
ดูทั้งหมด
   
กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านโนนทอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหินตั้ง
   
 
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.หินตั้ง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
ข่าวสารภายนอก
 
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
   
 
คู่มือการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์กับกระทรวงมหาดไทย กศ. มท 0816.5/ว5117 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 8 ธ.ค. 2566 ]
การสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 กศ. มท 0816.5/ว5119  [ 8 ธ.ค. 2566 ]
การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 สน.คท. มท 0808.2/ว5120  [ 8 ธ.ค. 2566 ]
จัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2566 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว5108  [ 8 ธ.ค. 2566 ]
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว5090  [ 8 ธ.ค. 2566 ]
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงระบบการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว5095  [ 7 ธ.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาประเมินตนเองดำเนินงานอนามัยโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 กศ. มท 0816.3/ว5098 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 7 ธ.ค. 2566 ]
แจ้งเวียนรายงานผลทดสอบ Interlaboratory Comparison ของการตรวจกาฬโรคแอฟริกาในม้าทางห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2566 กสธ. มท 0819.3/ว5097  [ 7 ธ.ค. 2566 ]
ขอให้จังหวัดเร่งรัดให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม การใช้จ่ายเงินค่าบริการและเงินค่าตอบแทน ของเงินที่เรียกเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ สน.คท. มท 0808.3/ว5101 สิ่งที่ส่งมาด้วย1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 7 ธ.ค. 2566 ]
ขอรับการสนับสนุนจัดทำเขตการปกครองด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการผังเมืองและจัดทำหลักหมุดกรมโยธาธิการและผังเมืองระดับอำเภอ กพส. มท 0810.3/ว5081  [ 7 ธ.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด้านที่ 7 สังคม ศาสนา วัฒนธรรม รายการ สวนสาธารณะ/สถานที่ออกกำลังกาย รอบไตรมาสที่ 1 ฯ กศ. มท 0816.5/ว17570  [ 6 ธ.ค. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17498-17559 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 6 ธ.ค. 2566 ]
การดำเนินการโครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะ ผลลัพธ์และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว5084  [ 6 ธ.ค. 2566 ]
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 กสว. มท 0820.3/ว5075 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 6 ธ.ค. 2566 ]
การขอให้ฝ่ายปกครองพิจารณาใหม่กรณีที่เคยขอให้ศาลปกครองพิจารณาคดีใหม่แล้ว แต่ศาลได้มีคำสั่งไม่รับคำขอพิจารณา สน.บถ. มท 0809.5/ว32  [ 6 ธ.ค. 2566 ]
กำหนดวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย กรณีช้างป่าหรือสัตว์ป่าทำลายพืชผลทางการเกษตร รวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว11917  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
ขอแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษของศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ (NLC) กต. มท 0818.3/ว5071  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว5064 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับแจ้งความประสงค์เข้าอบรม และเปิดรับลงทะเบียนอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู สำหรับผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว ให้มีมาตรฐานความรู้วิชาชีพ เพื่อเป็นคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว5041  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะ ผลลัพธ์ และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว5040  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงกาสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2567) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4931 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2567) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4930 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17240-17261 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
การเสนอชื่อบุคคล/หน่วยงานที่มีความเหมาะสมและมีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ในด้านการพัฒนาชนบทเพื่อรับเหรียญรางวัล Aziz-UI Haq Rural Development ประจำปี พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว5056  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้ความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดเขตคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการนันทนาการ พ.ศ. .... กสว. มท 0820.3/ว5044 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
   
 
   
 
ขก 0023.3/ว 32753 ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 8 ธ.ค. 2566 ]    
ขก 0023.4/ว32748 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงระบบการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม  [ 8 ธ.ค. 2566 ]    
ขก 0023.3/ว 32751 แจ้งเร่งรัดการคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ กรณีที่ไม่สามารถจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุได้และรายงานผล  [ 8 ธ.ค. 2566 ]    
ขก 0023.3/ว 32715 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยที่ 28  [ 8 ธ.ค. 2566 ]    
ขก 0023.6/ว32690 ขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการเข้าอบรมหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อขอรับประกาศนียบัตรในระดับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์และระดับพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ของหน่วยงานหรือองค์กรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็น หน่วยปฏิบัติการ  [ 8 ธ.ค. 2566 ]    
ขก 0023.3/ว 32681 แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของการจัดทำนวัตกรรม  [ 8 ธ.ค. 2566 ]    
ขก 0023.3/ว 32680 ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ ๑  [ 8 ธ.ค. 2566 ]    
ขก 0023.3/ว 32675 การรายงานการให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One.Stop.Service.:.OSS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 8 ธ.ค. 2566 ]    
ขก 0023.6/32672 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการขับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินและรถพยาบาล ปี ๒๕๖๗  [ 8 ธ.ค. 2566 ]    
ขก 0023.3/ว 32623 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี ๒๕๖๖  [ 8 ธ.ค. 2566 ]    
ขก 0023.1/32563 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2566 แจ้งมติที่ประชุมคณะทำงานการดำเนินการบำรุงรักษาฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา ครั้งที่ 3/2566  [ 8 ธ.ค. 2566 ]    
ขก 0023.6/32607 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  [ 8 ธ.ค. 2566 ]    
ขก 0023.3/32539 (ทม.กระนวน) ขอถอนหลักทรัพย์ค้ำประกัน  [ 7 ธ.ค. 2566 ]    
ขก 0023.3/ว 32542 การมอบใบประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร  [ 7 ธ.ค. 2566 ]    
ขก 0023.6/32540 หารือเรื่องการกำจัดขยะที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล  [ 7 ธ.ค. 2566 ]    
ขก 0023.4/ว32473 การมอบอำนาจของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ผู้ว่าราชการปฎิบัติราชการแทน  [ 7 ธ.ค. 2566 ]    
ขก 0023.3/ว 32462 การส่งเสริมสนับสนุนและฟื้นฟูการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และจริยธรรมศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 7 ธ.ค. 2566 ]    
ขก 0023.6/ว32445 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม เรื่อง การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ นำโดยยุงลาย ในพื้นที่ที่พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2566  [ 7 ธ.ค. 2566 ]    
ขก 0023.3/ 32430 ขอส่งโครงการเพื่อขอรับการสนันสนุนงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่  [ 6 ธ.ค. 2566 ]    
ขก 0023.4/32391 การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559  [ 6 ธ.ค. 2566 ]    
   
 
   
 
ทต.ภูผาแดง ประชาสัมพันธ์-ขอรับงบประมาณสนับสนุน กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลภูผาแดง [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.ภูผาแดง แบบเสนอ ขอรับสนับสนุนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2567 ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 [ 4 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 11 
ทต.ภูผาแดง ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญํติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25 [ 30 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 249 
ทต.ภูผาแดง ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง # บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2 [ 24 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 241 
อบต.จระเข้ แผนการจัดเก็บภาษี และพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 24 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 14 
ทต.ภูผาแดง โครงการ ปรับปรุงจัดทำฐาน ภาษี ออกสำรวจข้อมูลที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง และป้าย เพื่ [ 20 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 204 
ทต.ภูผาแดง ประกาศสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 17 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 231 
อบต.โนนอุดม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้าแบบปิคอัพ ด [ 15 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 11 
ทต.ภูผาแดง ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 15 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 31 
ทต.ภูผาแดง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าลง Windows เครื่องคอมพิวเตอร์ [ 15 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 13 
ทต.ภูผาแดง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์สำนักงาน [ 15 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 23 
ทต.ภูผาแดง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ [ 15 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 24 
ทต.ภูผาแดง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ด [ 15 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 10 
ทต.ภูผาแดง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ประกาศห้ามทิ้งขยะ [ 15 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 11 
ทต.ภูผาแดง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิว [ 15 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
   
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
กระดานสนทนา
   
 


จ้างค่าแรงเพื่อเทคอนกรีตลานหน้าอาคารสำนักงานอบต.หินตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2566 ]

   
 
   
 
เว็บไซต์ อบต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ให้บริการแล้วค่ะ (31 ส.ค. 2565)    อ่าน 1075  ตอบ 0  
บริการ ส่งเอกสารไปต่างประเทศ (19 พ.ค. 2565)    อ่าน 357  ตอบ 0  
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (16 มี.ค. 2564)    อ่าน 609  ตอบ 0  
   
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
คู่มือประชาชน  
  SERVICE  
  คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อราชการ  
ศูนย์ดำรงธรรม
  รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 043-424-235
 
 
 
 
   
facebook
อบต.หินตั้ง
facebook
อบต.หินตั้ง
อบต.หินตั้ง