หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หินตั้ง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหินตั้ง
วิสัยทัศน์ อบต.หินตั้ง
“ หินตั้งน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจดี มีอนามัย ใฝ่ความรู้
สู่คุณธรรม มุ่งนำพัฒนากีฬา ชาวประชามีส่วนร่วม ”
1
2
3
 
 
 
 
Hintang
SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION
นายภัทรพงศ์ สถิตชล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง
 
กิจกรรม
กิจการสภา
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอบต.หินตั้ง [ 21 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 27 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.หินตั้ง [ 22 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 55 
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง [ 15 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 51 
ประกาศร่างขอบเขตงานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง [ 15 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 72 
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [ 8 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 279 
ประกาศร่างขอบเขตงานการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1ตัน [ 1 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 359 
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [ 27 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 178 
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพานหะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล) [ 4 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 305 
ประกาศร่างขอบเขตงานจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล (รถยนต์ส่วนกลาง) [ 23 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 293 
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาล(รถกระบะ) [ 29 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 484 
ร่างขอบเขตงานจัดซื้อรถพยาบาล (รถกระบะ) [ 19 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 460 
ประกาศราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาล(รถกระบะ) [ 9 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 557 
TOR จัดซื้อรถพยาบาล [ 2 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 560 
โครงการจัดซื้อรถพยาบาล (รถกระบะ) [ 5 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 649 
ประกาศราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาล(รถกระบะ) [ 26 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 375 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 1,6,8,9 [ 9 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 70 
ประกาศผู้ชนะซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 4,7,11 [ 9 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 66 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [ 25 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 147 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ม. [ 25 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 175 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหินตั้งหมู่ที่ 1 [ 25 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 182 
ประกาศผู้ชนะก่อสร้างร่องระบายน้ำพร้อมฝาปิดบ้านโคกก่องหมู่ที่ 11 [ 12 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 214 
ประกาศผู้ชนะก่อสร้างร่องระบายน้ำบ้านพร้อมฝาปิดบ้านแก่นคำหมู่ที่ 10 เส้นทางบ้านแม [ 22 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 220 
ประกาศผู้ชนะปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมผิวจราจรบ้านหินตั้งหมู่ที่ 1 [ 10 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 190 
ประกาศผู้ชนะก่อสร้างร่องระบายน้ำบ้านโคกก่องหมู่ที่ 2 [ 9 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 196 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการตัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อ [ 1 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 153 
ประกาศผู้ชนะก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนทองหมู่ที่ 6 [ 16 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 176 
ประกาศผู้ชนะก่อสร้างร่องระบายน้ำบ้านโนนทองหมู่ที่ 5 [ 14 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 176 
ประกาศผู้ชนะก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไผ่หมู่ที่ 12 [ 14 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 172 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนบ้านโคกก่องหมู่ที่ 11- บ้านสว่างหมู่ที่ 8 [ 7 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 688 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างร่องระบายน้ำพร้อมฝาปิดบ้านสว่างหมู่ที่ 8 [ 8 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 203 
   
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
ดูทั้งหมด
สถานที่สำคัญ
ดูทั้งหมด
   
กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านโนนทอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหินตั้ง
   
 
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.หินตั้ง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
ข่าวสารภายนอก
 
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
   
 
เชิญชวนจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 กศ. มท 0816.5/ว2152  [ 25 พ.ค. 2566 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 สน.บถ. มท 0809.2/ว69 สรุปผลการประชุมฯ  [ 25 พ.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2150  [ 25 พ.ค. 2566 ]
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว2129 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 พ.ค. 2566 ]
ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2114  [ 25 พ.ค. 2566 ]
ขอให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 กสว. มท 0820.2/ว2115  [ 25 พ.ค. 2566 ]
หารือกรณีขอทบทวนการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4475  [ 24 พ.ค. 2566 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4476  [ 24 พ.ค. 2566 ]
แผนปฏิบัติงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี พ.ศ. 2566 และข้อมูลประกอบการดำเนินงาน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2124  [ 24 พ.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรณีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอนไม่เพียงพอ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2123  [ 24 พ.ค. 2566 ]
ขอให้เร่งรัดการส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ที่เข้ารับบริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2112  [ 24 พ.ค. 2566 ]
การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2111  [ 24 พ.ค. 2566 ]
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2113 บัญชีแนบท้าย สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 24 พ.ค. 2566 ]
การอบรมการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กพส. มท 0810.7/ว2110 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
การดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.5/ว2105 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ขอให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติด กศ. มท 0816.5/ว2106 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง ในหัวข้อ (ความรับผิดชอบ) กศ. มท 0816.3/ว2093 เอกสารแนบ เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
การให้ความยินยอมเผยแพร่ข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2104  [ 23 พ.ค. 2566 ]
แนวทางการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว2084 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ตรวจสอบข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2102  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ขอประชาสัมพันธ์ เพจการศึกษาท้องถิ่นไทย กศ. มท 0816.1/ว2086 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่ กสธ. มท 0819.2/ว2061 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะภายใต้โครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้สมดุลและยั่งยืน : ภาคกลาง ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2094 เอกสารแนบ  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานรับการคัดเลือกนำเสนอในการประชุมวิชาการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ประจำปีงบประมาณ 2566 กศ. มท 0816.3/ว2076 รายชื่อฯ คู่มือฯ เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
แนวทางการแก้ไขปัญหาจากการใช้งานระบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 กศ. มท 0816.2/ว2055  [ 23 พ.ค. 2566 ]
   
 
   
 
ขก ๐๐๒๓.6/ว 14346 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566  [ 26 พ.ค. 2566 ]    
ขก 0023.6/14274 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการสำหรับรายการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับจัดสรร ปี2566 อบต.บ้านหัน อ.โนนศิลา  [ 26 พ.ค. 2566 ]    
ขก 0023.3/ว 14271 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการ ในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2567  [ 26 พ.ค. 2566 ]    
ที่ ขก 0023.3/ว14265 แจ้งแนวทางการแก้ไขกรณี อปท.ไม่สามารถรับข้อมูลรหัสผ้ใช้งาน (OTP - One Time Password) จากเว็บไซต์ http://pipr.dol.go.th ของกรมที่ดิน ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  [ 26 พ.ค. 2566 ]    
ที่ ขก 0023.3/ว14264 เลื่อนการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและเบียนทรัพย์สิน (LTAX OLINE)  [ 26 พ.ค. 2566 ]    
ขก 0023.3/ว 14253 การส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  [ 26 พ.ค. 2566 ]    
ขก 0023.4/ว 14250 การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 26 พ.ค. 2566 ]    
ขก 0023.3/ว 14210 ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๔ รางวัล  [ 25 พ.ค. 2566 ]    
ขก๐๐๒๓.๑/๑๔๑๕๐ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพกิจการสภา การประชุมสภา และการจัดทำเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติท้องถิ่น  [ 25 พ.ค. 2566 ]    
ขก๐๐๒๓.๑/๑๔๑๓๘ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  [ 25 พ.ค. 2566 ]    
ขก ๐๐๒๓.๑/๑๔๑๓๙ การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ 27  [ 25 พ.ค. 2566 ]    
ขก 0023.3/ว 14111 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล จังหวัดขอนแก่น ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566  [ 24 พ.ค. 2566 ]    
ขก 0023.3/ว 14023 การอนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่ทต.และอบต.  [ 24 พ.ค. 2566 ]    
ขก 0023.3/ว 14022 การคัดเลือกผู้มีผลงานดีดเ่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกีะทรวงศึกษาธิการ  [ 24 พ.ค. 2566 ]    
ขก 0023.3/ว 14015 การส่งเสริมและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน  [ 24 พ.ค. 2566 ]    
ขก 0023.3/14014 การแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  [ 24 พ.ค. 2566 ]    
ขก 0023.6/ว 14002 ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินการจัดทำต้นแบบแนวปฏิบัติที่ดี (Best practice) ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  [ 23 พ.ค. 2566 ]    
ขก0023.6/ว13993 แจ้งมาตรการ ลดก๊าซเรือนกระจกจังหวัดขอนแก่น จำนวน ๒๒ มาตรการ  [ 23 พ.ค. 2566 ]    
ขก0023.6/ว13993 แจ้งมาตรการ ลดก๊าซเรือนกระจกจังหวัดขอนแก่น จำนวน ๒๒ มาตรการ  [ 23 พ.ค. 2566 ]    
ขก 0023.5/ว 13979 การโอนจัดสรรงบประมาณ 2566 งบกลาง (128 โครงการ) [ แนบ1 ]  [ 23 พ.ค. 2566 ]    
   
 
   
 
ทต.ภูผาแดง ประกาศ ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษี [ 16 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 8 
ทต.ภูผาแดง ประกาศประชาสัมพันธ์เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2566 [ 15 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 12 
อบต.จระเข้ โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 [ 3 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 16 
อบต.จระเข้ ช่องทางการเข้าตอบแบบประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) Sca [ 28 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 22 
ทต.ภูผาแดง O30 การประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 [ 26 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 28 
ทต.ภูผาแดง O30 การประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 [ 26 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 33 
อบต.จระเข้ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีปีงบประมาณ 2565 [ 25 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 27 
อบต.จระเข้ โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลจระเข้ [ 25 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 32 
อบต.หินตั้ง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอบต.หินตั้ง [ 21 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 27 
อบต.จระเข้ สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน [ 20 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 34 
ทต.ภูผาแดง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 38 
ทต.ภูผาแดง ประกาศผลการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 5 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 52 
ทต.ภูผาแดง ประกาศผลการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 5 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 40 
ทต.ภูผาแดง ประกาศผลการจัดจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว) [ 5 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 44 
ทต.ภูผาแดง ประกาศผลการจัดจ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที [ 5 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 38 
   
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
กระดานสนทนา
   
 


จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหินตั้งหมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน84-8284ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2566 ]

   
 
   
 
เว็บไซต์ อบต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ให้บริการแล้วค่ะ (31 ส.ค. 2565)    อ่าน 931  ตอบ 0  
บริการ ส่งเอกสารไปต่างประเทศ (19 พ.ค. 2565)    อ่าน 247  ตอบ 0  
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (16 มี.ค. 2564)    อ่าน 478  ตอบ 0  
   
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
คู่มือประชาชน  
  SERVICE  
  คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อราชการ  
ศูนย์ดำรงธรรม
  รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 043-424-235
 
 
 
 
   
facebook
อบต.หินตั้ง
facebook
อบต.หินตั้ง
อบต.หินตั้ง