หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
     
  สมาชิกสภา
 


นายธวัชชัย ไสวงาม
ประธานสภาอบต.หินตั้ง
(บ้านหินตั้ง หมู่ 1)
โทร : 064-2841491
 


นายสุภีร์ ประชุมอาจ
รองประธานสภาอบต.หินตั้ง
(บ้านหินลาด หมู่ 7)
โทร : 082-1110072


พ.จ.ต.จำรัส นาคา
เลขานุการสภา อบต.หินตั้ง
โทร : 089-5697392
 
สมาชิกสภา
 


นางสาวรมฤดี กระต่ายจันทร์
สมาชิกสภา อบต.หินตั้ง
(บ้านโคกก่อง หมู่2)
โทร : 083-5628236


นายอุดมทรัพย์ สมอออน
สมาชิกสภา อบต.หินตั้ง
(บ้านหนองฮี หมู่ 3)
โทร : 098-1430558


นายวิโรจน์ ไสวดี
สมาชิกสภา อบต.หินตั้ง
(บ้านป่างิ้ว หมู่ 4)
โทร : 063-5430745


นายชาญ ผัดผ่อง
สมาชิกสภา อบต.หินตั้ง
(บ้านโนนสิงห์ทอง หมู่ 5)
โทร : 093-3197316


นางสาวอภิญญา เปลื่อยศรี
สมาชิกสภา อบต.หินตั้ง
(บ้านโนนทอง หมู่ 6)
โทร : 099-4763338


นายจิระวัฒน์ ขุ่มด้วง
สมาชิกสภา อบต.หินตั้ง
(บ้านสว่าง หมู่ 8)
โทร : 093-6204278
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง
พร้อมบริการประชาชนด้วยรอยยิ้ม พร้อมทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาตำบลตามนโยบายที่โปร่งใส เปิดรับความคิดเห็นและมีส่วนร่วมของประชาชน