หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
     
  สมาชิกสภา
 


นายไพรวัล ทบบิด
ประธานสภา อบต.
 


นายสุคนธ์ เชื้อคำ
รองประธานสภา อบต.


พ.จ.ต.จำรัส นาคา
เลขานุการสภา อบต.
 
สมาชิกสภา
 


นางสาวรมฤดี กระต่ายจันทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2


นางสมบัติ ทุนกอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3


นายอารมณ์ ยุระศรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3


นายเคน ชาตา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4


นายสมยศ ใสจวง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4


นางสาวชิราภรณ์ เค้าแคน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง
พร้อมบริการประชาชนด้วยรอยยิ้ม พร้อมทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาตำบลตามนโยบายที่โปร่งใส เปิดรับความคิดเห็นและมีส่วนร่วมของประชาชน