หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
     
  สมาชิกสภา
 


นายไพรวัล ทบบิด
ประธานสภาอบต.หินตั้ง
โทร : 094-3877318
 


นายสุคนธ์ เชื้อคำ
รองประธานสภา อบต.หินตั้ง
โทร : 081-5466478


พ.จ.ต.จำรัส นาคา
เลขานุการสภา อบต.หินตั้ง
โทร : 043-424235
 
สมาชิกสภา
 


นายภูเบศร์ น้อยตำแย
สมาชิกสภา อบต.หินตั้ง
(บ้านหินตั้ง หมู่ 1)
โทร : *** ลาออก ***


นางสาวรมฤดี กระต่ายจันทร์
สมาชิกสภา อบต.หินตั้ง
(บ้านโคกก่อง หมู่2)
โทร : 083-5628236


นางสมบัติ ทุนกอง
สมาชิกสภา อบต.หินตั้ง
(บ้านหนองฮี หมู่ 3)
โทร : 099-4684333


นายอารมณ์ ยุระศรี
สมาชิกสภา อบต.หินตั้ง
(บ้านหนองฮี หมู่ 3)
โทร : 061-9738625


นายเคน ชาตา
สมาชิกสภา อบต.หินตั้ง
(บ้านป่างิ้ว หมู่ 4)
โทร : 065-1070509


นายสมยศ ใสจวง
สมาชิกสภา อบต.หินตั้ง
(บ้านป่างิ้ว หมู่ 4)
โทร : 092-7538011
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง
พร้อมบริการประชาชนด้วยรอยยิ้ม พร้อมทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาตำบลตามนโยบายที่โปร่งใส เปิดรับความคิดเห็นและมีส่วนร่วมของประชาชน