หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
     
  ข่าวสาร
 

 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้งจัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง  
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563
เพื่อพิจารณา
1.พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วาระที่ 1
2.พิจารณาขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ส.ค. 2563 เวลา 18.21 น. โดย คุณ ศุภวรัญชน์ หมั่นเพียร

ผู้เข้าชม 167 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง
พร้อมบริการประชาชนด้วยรอยยิ้ม พร้อมทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาตำบลตามนโยบายที่โปร่งใส เปิดรับความคิดเห็นและมีส่วนร่วมของประชาชน
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 043-424-235