หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
     
  ข่าวสาร
 

 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง สมัยวิสามัญที่ 1 ประชุมครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้งจัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง  
สมัยวิสามัญที่ 1 ประชุมครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563
เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา
1.ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564
-พิจารณาคำแปรญัตติ วาระที่ 2
-ลงมติ วาระที่ 3
2.พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2563
3.พิจารณากันเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ส.ค. 2563 เวลา 18.35 น. โดย คุณ ศุภวรัญชน์ หมั่นเพียร

ผู้เข้าชม 145 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/7

ลำดับภาพที่ 2/7

ลำดับภาพที่ 3/7

ลำดับภาพที่ 4/7

ลำดับภาพที่ 5/7

ลำดับภาพที่ 6/7

ลำดับภาพที่ 7/7
<<
>>
X
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง
พร้อมบริการประชาชนด้วยรอยยิ้ม พร้อมทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาตำบลตามนโยบายที่โปร่งใส เปิดรับความคิดเห็นและมีส่วนร่วมของประชาชน
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 043-424-235