หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
     
  ข่าวสาร
 

 
ประชุมสภาครั้งแรก ประจำปี 2565  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น.นายประจักร์ ไชยกิจ นายอำเภอบ้านไผ่ ได้ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง ครั้งแรก หลังจากที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อประชุมเลือกประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง และได้ให้เกียรติประดับขีดให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง เพื่อเป็นเกียรติและศรีในตำแหน่งหน้าที่การงาน รวมถึงขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาท้องถิ่นต่อไป โดยผู้ได้รับเลือกและแต่งตั้ง ดังนี้
1. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง คือ นายธวัชชัย  ไสวงาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง เขตเลือกตั้งที่  1
2. รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง คือ นายสุภีร์  ประชุมอาจ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง เขตเลือกตั้งที่  7
3. เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง  คือ พ.จ.ต.จำรัส  นาคา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ม.ค. 2565 เวลา 15.59 น. โดย คุณ ศุภวรัญชน์ หมั่นเพียร

ผู้เข้าชม 52 ท่าน

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง
พร้อมบริการประชาชนด้วยรอยยิ้ม พร้อมทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาตำบลตามนโยบายที่โปร่งใส เปิดรับความคิดเห็นและมีส่วนร่วมของประชาชน
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 043-424-235