หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
     
  ข่าวสาร
 

 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
นายธวัชชัย  ไสวงาม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง ได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 โดยมีวาระเสนอเพื่อพิจารณาดังนี้
1) ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
2) ขอความเห็นชอบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.หินตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2564
3) ขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565
โดยที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ก.พ. 2565 เวลา 13.31 น. โดย คุณ ศุภวรัญชน์ หมั่นเพียร

ผู้เข้าชม 41 ท่าน

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง
พร้อมบริการประชาชนด้วยรอยยิ้ม พร้อมทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาตำบลตามนโยบายที่โปร่งใส เปิดรับความคิดเห็นและมีส่วนร่วมของประชาชน
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 043-424-235