หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หินตั้ง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
     
  บุคลากร
 
สำนักปลัด
นายศุภวิชญ์ สีเล
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-0573422
งานบริหารทั่วไป
นางสาวสุภาวดี ทองนรินทร์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 083-4046064
นางสาวศุภวรัญชน์ หมั่นเพียร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 092-9140795
นายประวิทย์ ชาวังเย็น
ยาม
โทร : 063-4101813
นายวิจิตร สมีดี
นักการภารโรง
โทร : 082-3950640
นายอภิรมย์ น้อยตำแย
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 061-14066614
นางสาวเยาวรัตน์ หอมเหตุ
พนักงานจ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)
โทร : 062-8357772
นายศุภกาญจน์ มั่่งเมือง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 065-1231285
งานการเจ้าหน้าที่
นางสาวพิชญาภา มีดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 089-6232141
งานนโยบายและแผน
นางสาวพรทิพย์ อินทแพทย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 082-6239649
นางสาวเกศรินทร์ แทนเป้า
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 093-0849408
งานกฏหมายและคดี
นายธรรมการ โททำ
นิติกรปฏิบัติการ
โทร : 084-7918225
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พันจ่าตรีรังสรรค์ ดีแป้น
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติการ
โทร : 099-3598437
จ่าเอกปรีชา รือหาร
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 081-1833555
นายจำนง พิลามาศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 087-2229000
นายสมชาย รือหาร
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
โทร : 084-7896789
นายมงคล ไสยทา
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 094-2905079
นายธนกฤต ยาทา
พนักงานดับเพลิง
โทร : 099-0217183
นายปัญญา หมื่นแก้ว
พนักงานดับเพลิง
โทร : 093-2784759
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
นางสาวชลศรา อัศดร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 087-5948742
นางสาวคนึงนิจ ไสยกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 094-4692750
งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
นายกฤศ เรียงไธสง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ