หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
     
  ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
หลักเกณฑ์มาตรฐานการสอบคัดเลือกเพื่อดดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร อบต.หินตั้ง [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศเรื่องการสร้างขวัญกำลังใจและการให้คุณให้โทษ [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศ8มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
การเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วม [ 16 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 16 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
  (1)     2      3   
 
 
คู่มือประชาชน  
  SERVICE  
  คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อราชการ  
ศูนย์ดำรงธรรม
  รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง
พร้อมบริการประชาชนด้วยรอยยิ้ม พร้อมทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาตำบลตามนโยบายที่โปร่งใส เปิดรับความคิดเห็นและมีส่วนร่วมของประชาชน
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 043-424-235