หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
     
  คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบเงินอุดหนุน อปท.2559 [ 29 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยช์ทับซ้อน (20 พ.ย. 61) [ 20 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 34  
 
ไฟล์ที่ 6 คู่มือปฏิบัติงานการเงิน (19 พ.ย. 61) [ 19 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 30  
 
คู่มือปฏิบัติงาน พัสดุ (19 พ.ย. 61) [ 19 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 34  
 
คู่มือปฏิบัติงาน ธุรการ (19 พ.ย. 61) [ 19 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 35  
 
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน -แผนพัฒนาฯ (19 พ.ย. 61) [ 19 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 31  
 
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน -เบี้ยยังชีพ (19 พ.ย. 61) [ 19 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 31  
 
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน อบต.หินตั้ง (19 พ.ย. 61) [ 19 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 38  
 
  (1)  
 
 
คู่มือประชาชน  
  SERVICE  
  คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อราชการ  
ศูนย์ดำรงธรรม
  รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง
พร้อมบริการประชาชนด้วยรอยยิ้ม พร้อมทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาตำบลตามนโยบายที่โปร่งใส เปิดรับความคิดเห็นและมีส่วนร่วมของประชาชน
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 043-424-235