หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
     
  หัวหน้าส่วนราชการ
 


พ.จ.ต.จำรัส นาคา
ปลัด อบต.หินตั้ง


นางนันท์นภัส แดงบุดดา
รองปลัด อบต.หินตั้ง
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวภาวิณี วงษ์คำหาร
หัวหน้าสำนักปลัด


นางนงนุชมณี ล่ามแขก
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายธีระยุทธ สุรา
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายนราศักดิ์ จันทร์ลุทิน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ