หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
     
  หัวหน้าส่วนราชการ
 


พ.จ.ต.จำรัส นาคา
ปลัด อบต.หินตั้ง
โทร : 089-5697392


นางนันท์นภัส แดงบุดดา
รองปลัด อบต.หินตั้ง
โทร : 099-1625560
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวภาวิณี วงษ์คำหาร
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 080-1721713


นางนงนุชมณี ล่ามแขก
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายธีระยุทธ สุรา
ผู้อำนวยการกองช่าง
064-1644469


นายนราศักดิ์ จันทร์ลุทิน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 085-0144472