หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หินตั้ง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
     
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
  
วิสัยทัศน์ อบต.หินตั้ง
 
“ หินตั้งน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจดี มีอนามัย ใฝ่ความรู้ สู่คุณธรรม มุ่งนำพัฒนากีฬา ชาวประชามีส่วนร่วม ”
 
พันธกิจ
 
 
จัดให้มีบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน ที่จำเป็นให้มีความน่าอยู่
 
การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
 
บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 
ส่งเสริมการศึกษา
 
พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
แนวทางการพัฒนา
 

ก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน ฯลฯ

การขยายเขตไฟฟ้า ฯลฯ

จัดหาน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ฯลฯ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน
 
แนวทางการพัฒนา
 

ส่งเสริมศักยภาพ ฯลฯ

ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพ ฯลฯ

ส่งเสริมการดำเนินชีวิต ฯลฯ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
การพัฒนาคมและสังคมที่มีคุณภาพ
 
แนวทางการพัฒนา
 

คุณธรรม จริยธรรม ฯลฯ

การศึกษา

สุขภาพ และอนามัย

สวัสดิการชุมชน

กีฬาและนันทนาการ
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง
พร้อมบริการประชาชนด้วยรอยยิ้ม พร้อมทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาตำบลตามนโยบายที่โปร่งใส เปิดรับความคิดเห็นและมีส่วนร่วมของประชาชน