หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หินตั้ง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
     
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
  
วิสัยทัศน์ อบต.หินตั้ง
 
“ หินตั้งน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจดี มีอนามัย ใฝ่ความรู้ สู่คุณธรรม มุ่งนำพัฒนากีฬา ชาวประชามีส่วนร่วม ”
 
พันธกิจ
 
 
จัดให้มีบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน ที่จำเป็นให้มีความน่าอยู่
 
การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
 
บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 
ส่งเสริมการศึกษา
 
พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
แนวทางการพัฒนา
 

ก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน ฯลฯ

การขยายเขตไฟฟ้า ฯลฯ

จัดหาน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ฯลฯ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน
 
แนวทางการพัฒนา
 

ส่งเสริมศักยภาพ ฯลฯ

ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพ ฯลฯ

ส่งเสริมการดำเนินชีวิต ฯลฯ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
การพัฒนาคมและสังคมที่มีคุณภาพ
 
แนวทางการพัฒนา
 

คุณธรรม จริยธรรม ฯลฯ

การศึกษา

สุขภาพ และอนามัย

สวัสดิการชุมชน

กีฬาและนันทนาการ
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง
พร้อมบริการประชาชนด้วยรอยยิ้ม พร้อมทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาตำบลตามนโยบายที่โปร่งใส เปิดรับความคิดเห็นและมีส่วนร่วมของประชาชน