หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หินตั้ง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
     
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
แนวทางการพัฒนา
 

สร้างจิตสำนึก จัดการทรัพยากร ฯ

สร้างสังคม ชุมชน ฯลฯ

กำจัดขยะมูลฝอย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
การบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
แนวทางการพัฒนา
 

สวัสดิการชุมชน ฯลฯ

ศักยภาพของบุคลากร

พัฒนาระบบการบริการ ฯลฯ

จัดระเบียบของชุมชน ฯลฯ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
 
ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวนโยบายของรัฐบาล
 
แนวทางการพัฒนา
 

ถ่ายโอนการศึกษา ฯลฯ

ป้องกันเฝ้าระวังรักษา ฯลฯ

ระบบความปลอดภัยในชีวิต ฯลฯ
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง
พร้อมบริการประชาชนด้วยรอยยิ้ม พร้อมทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาตำบลตามนโยบายที่โปร่งใส เปิดรับความคิดเห็นและมีส่วนร่วมของประชาชน
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 043-424-235